Attest van immatriculatie

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU-onderdanen. Je krijgt deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over je verblijf. Het attest is gekend als de 'oranje kaart'.

Voor wie

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • een gezinshereniging tussen twee niet-EU-onderdanen
  • een gezinshereniging tussen een niet-EU-onderdaan en een Belg of een onderdaan van de¬†Europese Economische Ruimte
  • een slachtoffers van de mensenhandel
  • een asielzoeker wiens asielaanvraag ontvankelijk is verklaard
  • een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard
  • een niet-EU-student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool.

Hoe gaan we te werk?

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente dat af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

  • een recente pasfoto (pasfotocabine aanwezig in De Kouter).

indien je komt voor een verlenging:

  • de huidige oranje kaart.