Attest van immatriculatie

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU-onderdanen. U krijgt deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over uw verblijf. Het attest is gekend als de 'oranje kaart'.

Voor wie

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • een gezinshereniging tussen twee niet-EU-onderdanen
  • een gezinshereniging tussen een niet-EU-onderdaan en een Belg of een onderdaan van de¬†Europese Economische Ruimte
  • een slachtoffers van de mensenhandel
  • een asielzoeker wiens asielaanvraag ontvankelijk is verklaard
  • een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard
  • een niet-EU-student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool.

Hoe gaan we te werk?

  • Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente dat af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.
  • Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

  • een recente pasfoto.

indien u komt voor een verlenging:

  • de huidige oranje kaart.