Huwelijksaangifte

Deze regeling ging in na de gemeenteraad van december 2023.

Ben je van plan te huwen? Proficiat!
De intentie te huwen geeft je aan op de dienst burgerzaken. Met een huwelijksaangifte verklaren jij en je partner dat je wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.


Huwelijken worden in Herent voltrokken op vooraf vastgestelde data. De data waarop je in Herent kan huwen in 2024 vind je hieronder.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe gaan we te werk?

Je moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kun je aangifte doen in

 • de laatste woonplaats van jou of je partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of je partner
 • de geboorteplaats van jou of je partner

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het vastleggen van je huwelijksdatum kan dus vanaf 6 maanden en 14 dagen voor je geplande huwelijksdatum.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De dienst burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken met de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

25 euro voor het trouwboekje.

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kun je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Afhandeling

 • Neem telefonisch contact op met de dienst burgerzaken om de datum en het uur van je huwelijk te reserveren. De lijst met huwelijksdata kun je hieronder vinden.
 • Je wordt daarna door de dienst burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst burgerzaken. Die documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Eventueel kun je getuigen aanduiden (maximum 4). Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.
 • Je wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • Je krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Reglement

 • Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek
 • Het gemeentelijk huishoudelijk reglement op de huwelijken, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2024.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart van de partners en van de eventuele getuigen.

Personen van een andere nationaliteit moeten bij de aangifte volgende stukken voorleggen, voorzien van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van identiteit
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs
 • wetscertificaat

Meer info

Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.