Gemeentelijke financiële tussenkomst in de huurkosten

Als je problemen hebt om je huur te betalen, kun je een financiële tegemoetkoming in de huurkosten krijgen.

Voorwaarden

  • Je hebt problemen om uw huishuur te betalen.
  • Je bent inwoner van de gemeente.

Hoe gaan we te werk?

Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van een financieel en sociaal onderzoek.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de toelage wordt individueel bepaald na een financieel en sociaal onderzoek.

Wat meebrengen?

  • huurcontract
  • bewijzen van inkomsten en uitgaven
  • attest van gezinssamenstelling.