Gemeentelijke financiële tussenkomst in de huurkosten

Als u problemen hebt om uw huur te betalen, kunt u een financiële tegemoetkoming in de huurkosten krijgen.

Voorwaarden

  • U hebt problemen om uw huishuur te betalen.
  • U bent inwoner van de gemeente.

Hoe gaan we te werk?

  • Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van een financieel en sociaal onderzoek.

Kostprijs

Het bedrag van de toelage wordt individueel bepaald na een financieel en sociaal onderzoek.

Wat meebrengen?

  • huurcontract
  • bewijzen van inkomsten en uitgaven
  • attest van gezinssamenstelling.