Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) (brandweer), zoneraad

Onze gemeente behoort tot Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant).
De burgemeester zetelt in de zoneraad en het zonecollege.
Als bijlage vindt u de vergaderkalender.

Inzage