Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) (brandweer), zoneraad

Onze gemeente behoort tot Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant).
De burgemeester zetelt in de zoneraad en het zonecollege.
Als bijlage vind je de vergaderkalender.

Inzage

  • Je vindt de lijst van besluiten op de website van de brandweer waar je terecht kunt voor meer informatie:
  • Als de begroting(swijziging) en rekeningen van de zone goedgekeurd zijn, heb je inzage: ze worden neergelegd op het gemeentehuis. De inzageperiode wordt bekendgemaakt.¬†