Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) (brandweer), zoneraad

Onze gemeente behoort tot Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant).
De burgemeester zetelt in de zoneraad en het zonecollege.
Als bijlage vindt u de vergaderkalender.

Inzage
  • U vindt de lijst van besluiten op de website van de brandweer waar u terecht kunt voor meer informatie:
  • Als de begroting(swijziging) en rekeningen van de zone goedgekeurd zijn, hebt u inzage: ze worden neergelegd op het gemeentehuis. De inzageperiode wordt bekendgemaakt.