Hulp bij intrafamiliaal geweld

Bij het (h)erkennen van intrafamiliaal geweld is het belangrijk stappen te zetten naar hulpverlening. Politie HerKo geeft een overzicht.

Wat is intrafamiliaal geweld?
Dat is iedere vorm van geweld (of dreiging met geweld) tussen (ex-) partners of leden van dezelfde familie. Het kan gaan om een vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld. Bekende voorbeelden zijn partnergeweld, kindermisbruik of oudermishandeling.

Wegens de verregaande fysieke of psychische gevolgen die intrafamiliaal geweld kan teweegbrengen, is het van belang om dergelijke situaties te (h)erkennen en de stap te zetten naar hulpverlening.

De dienst Jeugd & Gezin van de politiezone HerKo
De aanpak van intrafamiliaal geweld is een van de prioriteiten van de politiezone HerKo. De dienst Jeugd & Gezin van de politiezone speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen kunnen personen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld hier terecht voor meer informatie, de dossiers inzake intrafamiliaal geweld worden door deze dienst ook actief opgevolgd. De dienst Jeugd & Gezin biedt ook ondersteuning aan andere politiemedewerkers bij het behandelen van dergelijke dossiers. Men werkt hierbij nauw samen met andere gespecialiseerde diensten zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), justitie, crisisopvang…

Ruim hulpverleningsaanbod
De politie stelt vast dat de weg naar het hulpverleningsaanbod vaak nog onvoldoende bekend is. Waar kunnen slachtoffers, getuigen en daders op een discrete manier terecht met hun verhaal en vragen? Waar kunnen ze advies en hulp krijgen en hoe verloopt dit dan? Uit het brede hulpverleningsaanbod stellen we u graag drie laagdrempelige diensten voor waar u terecht kunt voor informatie en advies. Deze diensten zijn vertrouwelijk, vrijwillig en gratis.

106 is het telefoonnummer van de dienst Tele-Onthaal. Aan de andere kant van de lijn luistert iemand naar de problemen van de hulpvrager. De lijn is dag en nacht bereikbaar en het gesprek is anoniem. Via de website kan men tijdens bepaalde uren ook chatten met een vrijwilliger.
Tel.: 106 (dag en nacht – ook op zon- en feestdagen) - www.tele-onthaal.be

Bij de hulplijn 1712 kunt u (anoniem) terecht met vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling. Indien gewenst krijgt u ook advies of wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. Op de website is een contactformulier beschikbaar waarmee u de dienst via e-mail kunt bereiken.
Tel.: 1712 (elke werkdag van 9 tot 17 uur) - www.1712.be

Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kunt u een beroep doen op een hulpverlener die luistert en meezoekt naar oplossingen. Via de website kunt u ook (anoniem) mailen of chatten met een hulpverlener.
CAW Oost-Brabant - tel. 0800 13 500 - Redingenstraat 6, 3000 Leuven -
E-mail: onthaal@cawoostbrabant.be - www.caw.be

  • Met vragen over intrafamiliaal geweld kunt u tijdens de openingsuren van het politiehuis ook terecht bij de dienst Jeugd & Gezin van de politiezone HerKo via het algemeen telefoonnummer 016 85 34 00 of via e-mail: pz.herko.jeugdengezin@police.belgium.eu.
  • Als een dringende interventie nodig is, kunt u dag en nacht het noodnummer 101 contacteren.
  • U kunt tijdens de openingsuren van het onthaal van de politie ook steeds aangifte doen van intrafamiliaal geweld.

maandag 26 november 2018 15.20 u.