Huishoudelijk reglement gemeenteraad en OCMW-raad Herent

De gemeenteraad en de OCMW-raad stellen bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad.

De samenstelling van de gemeenteraad en de OCMW-raad, de agenda en de goedgekeurde verslagen, de lijsten van besluiten en het huishoudelijk reglement vindt u hier.

Meer info

Huishoudelijk reglement goedgekeurd: gemeenteraad en OCMW-raad 22 januari 2019
Gepubliceerd op de website: 28 januari 2019