Horeca COVID-19 zomerterras 2021 door inname van het openbaar domein

Horeca-uitbaters zijn vrijgesteld van het aanvragen van een omgevingsvergunning tot eind maart 2022 wanneer ze een overdekt of niet- overdekt terras willen plaatsen. Bij inname van het openbaar domein heeft u een toelating nodig van het gemeentebestuur.

Enkel terrassen mogen openen vanaf 8 mei 2021. De veiligheid van de horecabezoeker primeert. De gemeente Herent wil horecabezoeken immers zo veilig mogelijk laten verlopen. Om die reden worden er ook voor de zomer 2021 bijkomende mogelijkheden gecreëerd om een open of een overdekt terras op het openbaar domein te realiseren, waarbij een aantal algemene regels in acht moeten worden genomen. De aanvragen en de exploitatie van deze terrassen moeten voldoen aan de regelgeving vastgelegd in de verordening zomerterrassen met inname openbaar domein COVID-19.

De gemeente stelt geen evenementenmateriaal ter beschikking. De zaakvoerder moet zelf zorgen voor het nodige, inclusief wat wordt opgelegd door het bestuur of de politie omwille van de openbare veiligheid.

Aanvraag COVID-19 zomerterras door inname openbaar domein

Is uw aanvraag identiek aan het terras geplaatst in 2020, dan moet u enkel een mail sturen naar ondernemen@herent.be, zo kunnen we uw aanvraag administratief behandelen.

U mag uw terras klaarzetten zodra u over een gemeentelijke toelating beschikt.

10 richtlijnen

1. Waar kan ik mijn terras opbouwen?

De constructie die je wil bouwen, kan enkel gezet worden op de terraszone voorzien voor jouw zaak mits toelating van het gemeentebestuur. Wens je bijkomend openbaar domein in te nemen voor de gevel van een gebouw of terrein dat niet jouw eigendom is dan moet je eveneens over een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende pand of terrein beschikken. Is het pand verhuurd dan moet ook de huurder hiervoor toestemming geven.

2. Welke constructie kan ik plaatsen?

Je gebruikt professioneel, duurzaam materiaal om een constructie te maken dat tegen weer en wind bestand is. Partytenten en blokhutten zijn uit den boze.

3. Welk meubilair zet ik op mijn terras?

Het terrasmeubilair is vervaardigd uit duurzaam materiaal. De uitbater is steeds verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van stoelen en tafels. Mits uitdrukkelijke toegelaten in de toelating voor het terras met inname van het openbaar domein kan het terrasmeubilair na sluitingstijd ordelijk gestapeld worden tegen de eigen gevel en/of binnen de toegestane oppervlakte van de vergunde terrasoppervlakte gelegen op het openbaar domein, de obstakelvrije doorgang moet ten allen tijde gevrijwaard blijven. Zo niet moet het meubilair na sluitingstijd in de eigen zaak gestockeerd worden.

4. Hoe verwarm ik mijn terras?

Om je terras te verwarmen maak je gebruik van gekeurde verwarmingselementen, infrarood is een goede keuze. Vermijd kabels op de grond en plaats de verwarming verstandig. Denk ook aan het milieu, zo zijn plaids en verwarmde kussens een ecologische en gezellige oplossing. Meer info: hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

5. Wat met het geluid?

Denk aan je buren: Maximaal 80 dB is de geluidslimiet. Versterkte buitenmuziek is niet toegestaan.

6. Hoe houd ik mijn terras en de omgeving toegankelijk?

De toegankelijkheid van je zaak moet verzekerd worden, houd een vrije doorgang van 1,5m breedte tot je voordeur. Hou ook rekening met de vrije doorgang van 1,5m op het trottoir voor voetgangers en 4m voor een rijweg zodat de hulpdiensten makkelijk kunnen passeren.

7. Hoe onderhoud ik mijn terras?

Het terras moet dagelijks proper gehouden worden. Mits toelating kan het terrasmeubilair na sluitingstijd ordelijk gestapeld worden tegen de eigen gevel en/of binnen de toegestane oppervlakte van de vergunde terrasoppervlakte gelegen op het openbaar domein, de obstakelvrije doorgang moet ten allen tijde gevrijwaard blijven. Zo niet moet het meubilair na sluitingstijd in de eigen zaak gestockeerd worden.

8. Hoe houd ik het gezond?

Laat minstens één zijde van het terras open. Zet het terrasmeubilair voldoende ver uit elkaar zodat de social distancing kan nageleefd worden. Voorzie voldoende mogelijkheid om de handen te ontsmetten. Garandeer een continue aanvoer van verse buitenlucht door de constructie niet volledig af te sluiten.

9. Het wettelijk kader?

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig om al dan niet gesloten of overdekte terrassen of terrasconstructies te plaatsen, zowel op privaat als op openbaar domein, bij bestaande, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte horecazaken als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • de terrasconstructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van dertig meter van het hoofdgebouw van de horecazaak;
 • er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de terrasconstructie zelf en de
  strikt noodzakelijke toegang tot de terrasconstructie
 • de plaatsing gaat niet gepaard met
  • een ontbossing
  • een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen
  • een aanmerkelijke reliëfwijziging
  • een wijziging van waterlichamen
 • De vrijstelling geldt tot en met 31 maart 2022. De terrasconstructie en de strikt noodzakelijke toegang ertoe worden vóór 1 mei 2022 verwijderd, tenzij de plaatsing inmiddels vergund is of rechtsgeldig beroep gedaan wordt op een andere bepaling van dit besluit.
 • Wenst u de overkapping langer te plaatsen, dan is hiervoor een omgevingsvergunning noodzakelijk. Een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd via https://www.omgevingsloket.be/ . U houdt hierbij rekening met een proceduretijd van vier maanden. Een toelating voor het plaatsen van een tijdelijke constructie omwille van COVID-19 biedt geen garantie tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de betreffende constructie.

10. Je tijdelijke toelating voor het plaatsen van een COVID-19 zomerterras met inname openbaar domein en constructie is goedgekeurd.

Wat nu?

je kan je tijdelijke terrasconstructie plaatsen volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de toelating volgens de goedgekeurde termijn cfr de wettelijke bepalingen. Je dient erop te waken dat deze constructie steeds veilig en toegankelijk is.

Wat moet er zeker in jouw zaak aanwezig zijn?

 • de goedkeuring voor je terras met tijdelijke terrasoverkapping
 • Het vignet van jouw toelating moet goed zichtbaar uithangen aan de straatkant van de horecazaak zodat deze zichtbaar is vanop het openbaar domein.
 • de toestemming van de eigenaar en/of huurder van het pand waar je eventueel zal voor staan met de overkapping of het terras.
 • pictogrammen die jullie in het gebouw voorzien voor nooduitgang, noodverlichting moet ook in de constructie aanwezig zijn
 • Valt er iets voor, wat niemand hoopt, en is dit niet in orde dan is de ondernemer aansprakelijk. De gemeente zal er in de toelating op wijzen dat dit in orde moet zijn. Heb je over dit laatste vragen neem dan contact op met de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant. 
 • Zorg dat je tijdelijke terrasconstructie afgebouwd is tegen de uiterste datum van goedkeuring.
 TIP:

zijn er nadere horecazaken in de buurt? Check dan eens hoe zij het zien en creëer een leuke sfeer door de terrassen op elkaar af te stemmen. Waarom niet samenwerken?