Attest van hoofdverblijfplaats met historiek van adressen

Een attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst) met historiek van adressen bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn/haar adres in de gemeente én geeft een historiek van adressen weer.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont
 • de vorige adressen en de data waarop je op deze adressen werd ingeschreven.

Voor wie

Wie kan het attest aanvragen?

 • jij
 • een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst ...
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe gaan we te werk?

Je vraagt het attest van hoofdverblijfplaats eenvoudig aan via de knop bovenaan deze pagina die je naar het thuisloket brengt.

Je kunt het attest ook aanvragen bij de dienst burgerzaken. Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wie niet in een Belgische gemeente is ingeschreven, vraagt het aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar hij verblijft.

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Via Mijn Dossier, de online toepassing van het rijksregister, kun je het ook raadplegen, downloaden en afdrukken.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 • als je het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.