Hofheide

Hofheide is een opdrachthoudende vereniging die tot doel heeft het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria en één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen op het grondgebied van het arrondissement Leuven. Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks met dat doel verband houden.