Hinder, milieu

Gebruik de meldingskaart als u bijvoorbeeld een sluikstort wilt melden.

Om milieuhinder te melden waarbij een derde partij is betrokken, die strafbaar is, waarbij handhaving nodig isĀ ... maakt u een afspraak met de milieudienst.

Hoe gaan we te werk?

  • Maak een afspraak waarbij u het milieuhinderprobleem zo duidelijk mogelijk beschrijft.
  • Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

  • foto's