Hinder, milieu

Gebruik de meldingskaart als u bijvoorbeeld een sluikstort wilt melden.

Om milieuhinder te melden waarbij een derde partij is betrokken, die strafbaar is, waarbij handhaving nodig isĀ ... maakt u een afspraak met de milieudienst.

Hoe gaan we te werk?

  • Maak een afspraak waarbij u het milieuhinderprobleem zo duidelijk mogelijk beschrijft.
  • Gebruik daarvoor de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

  • foto's