Het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet reglementaire recipiënten, belasting

Er wordt een belasting geheven op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen heeft gestort en/of achtergelaten op niet-reglementaire wijze en/of plaatsen en/of tijdstippen. Desgevallend is diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Kostprijs

De belasting bestaat uit 2 onderdelen:

  • De belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten bedraagt 375 euro.
  • Voor het verwerken, het storten of verbranden van de achtergelaten huishoudelijk afvalstoffen en het met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval worden de verwerkingskosten die door Interleuven worden aangerekend voor gemengd afval aangerekend aan de belastingplichtige.

De minimum belasting bedraagt 375 euro.

Meer info

Dienstjaar 2017: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 november 2016 en is gepubliceerd op 29 december 2016.

Dienstjaar 2018: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en is gepubliceerd op 24 november 2017.