Het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet reglementaire recipiënten, belasting

Er wordt een belasting geheven op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen heeft gestort en/of achtergelaten op niet-reglementaire wijze en/of plaatsen en/of tijdstippen. Desgevallend is diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Kostprijs

De belasting bestaat uit 2 onderdelen:

  • De belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten bedraagt 375,00 euro.
  • Voor het verwerken, het storten of verbranden van de achtergelaten huishoudelijk afvalstoffen en het met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval worden de verwerkingskosten die door Interleuven worden aangerekend voor gemengd afval aangerekend aan de belastingplichtige.

De minimum belasting bedraagt 375,00 euro.

Meer info

Dienstjaar 2017: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 november 2016 en is gepubliceerd op 29 december 2016.

Dienstjaar 2018: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en is gepubliceerd op 24 november 2017.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.