Het lokaal dienstencentrum d'Ontmoeting

Lokaal Dienstencentrum d’ Ontmoeting (LDC) is een ontmoetingsplaats voor álle inwoners van Herent - een kruispunt voor mensen met verschillende achtergrond, leeftijd, financiële toestand, gezondheidstoestand, capaciteiten, interesses en mogelijkheden.

Door het organiseren van allerlei diensten en activiteiten proberen we het welzijn van onze bezoekers te stimuleren. Wij zien daarbij ‘welzijn’ als kwaliteit en tevredenheid van het leven, dus ruimer dan alleen gezondheid.

We organiseren diensten, zoals bijvoorbeeld een sociaal restaurant en een boodschappendienst, en een gevarieerd aanbod van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten, waarbij telkens de ‘ontmoeting met de andere’ centraal staat.

Onze missie

Ontmoeten

Het LDC wil een open huis zijn, een ontmoetingsplaats voor alle inwoners, een plaats waar men vrienden kan treffen. Een kruispunt voor mensen met zeer verschillende achtergrond, leeftijd, financiële toestand, gezondheidstoestand, capaciteiten, interesses en mogelijkheden. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan kwetsbare groepen.

Welzijn, levenskwaliteit en zelfredzaamheid

Het LDC beoogt het welzijn, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid te bevorderen of te ondersteunen door het organiseren van informatieve, recreatieve en algemeen vormende activiteiten, en door het aanbieden van thuiszorgdiensten, waarbij steeds ‘ontmoeting met de andere’ cruciaal is.

Onze visie

Hulpverlening en doorverwijzing

Het LDC helpt mensen verder in hun zoektocht naar klusdienst, poetshulp, gezinshulp en voorzieningen die je nodig hebt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en dit door doorverwijzingen naar eigen of externe diensten. We bieden zorg op maat rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de gebruiker en de mogelijkheden van het LDC.

De onderliggende doelstelling van het LDC is immers om mensen te versterken zodat ze langer, beter en kwaliteitsvoller zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen leven. Wij nemen hierbij de waardigheid en de verantwoordelijkheid van de gebruiker als uitgangspunt en respecteren de individuele levensstijl.

Het LDC zorgt vanuit een integrale benadering voor een geïntegreerd aanbod van zowel dienstverlening als activiteiten zodat de gebruiker er terecht kan met al zijn/haar vragen, talenten, interesses en inzet.

Signaalfunctie

Het lokaal dienstencentrum kan noden en behoeftes van zijn doelgroepen signaleren en formuleert waar nodig suggesties voor afstemming en bijsturing van het beleid.

Discretie

Het LDC respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en zijn omgeving en stelt zich discreet op bij het verwerven, gebruiken en doorgeven van informatie ter zake.

Participatie van gebruikers en vrijwilligers

Het LDC wil iedere bezoeker stimuleren om op zijn eigen manier te participeren. De bezoekers van het LDC zullen worden gestimuleerd om mee te denken rond en mee te werken aan de uitbouw van het dienstencentrum. Het LDC streeft op alle vlakken laagdrempeligheid na. Het LDC voorziet inspraak-, overleg- en evaluatiemogelijkheden voor alle betrokkenen.

Het LDC stimuleert de inzet van vrijwilligers en ondersteunt hen binnen zijn werking. De vrijwilligers vormen één van de basispijlers van LDC. Door hun inzet worden allerlei activiteiten mogelijk gemaakt. LDC wordt het trefpunt van vrijwilligers voor het Sociaal Huis. Door de mensen voor de mensen is het motto.

Wij hanteren een klachtenprocedure. Hierin wordt meegedeeld hoe en waar klachten worden ingediend en hoe ze behandeld worden.

Samenwerking

Het LDC streeft naar samenwerking met andere verenigingen en organisaties uit de buurt.

Toegankelijkheid

Het LDC is toegankelijk voor iedereen. Iedereen, ongeacht fysieke, culturele, financiële, psychologische en sociale aspecten van elke deelnemer, is welkom.

Het LDC respecteert de op democratie gebaseerde ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen van gebruikers en vrijwilligers en waakt erover dat deze overtuigingen in het LDC worden gerespecteerd..

Informatie

Het LDC beschrijft en verstrekt op een voor de gebruiker verstaanbare manier zijn aanbod en voert hierover een aangepaste communicatie met de doelgroepen en de potentiële doelgroepen en verwijzers.

Word vrijwilliger bij het LDC

De vrijwilligers vormen één van de basispijlers van het LDC. Door hun inzet worden allerlei activiteiten mogelijk gemaakt. LDC is het trefpunt voor vrijwilligers van het Sociaal Huis. ‘Door de mensen voor de mensen’ is het motto. Ga je graag met mensen om? Heb je een luisterend oor? Ben jij een gastvrouw/heer die het fijn vindt om te werken met diverse doelgroepen? Word dan vrijwilliger bij het LDC en draag je steentje bij.

Meld je hier aan als vrijwilliger

Je kunt je ook aanmelden door een mailtje te sturen naar ldc.dontmoeting@herent.be of telefonisch via 016 85 30 20.