Herinrichting tussen kruispunt Mechelsesteenweg (N26) met Omleiding en Tildonksesteenweg

Vanaf morgen 5 september worden er op de Omleiding (N26) nutsleidingen aangelegd (kant richting Mechelen). Daarom wordt er van 5 september tot 6 september met tijdelijke verkeerslichten gewerkt. Ook op maandag 9 september staan er de hele dag tijdelijke verkeerslichten.

Vandaag is het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N26) met de Omleiding (aan Okay) onoverzichtelijk en gevaarlijk voor weggebruikers. Om de verkeerssituatie veiliger te maken vormt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dit kruispunt om tot een turborotonde met veilige oversteken voor fietsers.

Een turborotonde is een tweestrooksrotonde waar autobestuurders al voor het oprijden de juiste rijstrook moeten kiezen zodat er op de rotonde geen weef- en snijconflicten voorkomen tussen bestuurders op de binnenste en de buitenste rijstrook. De Omleiding tussen het kruispunt met de Tildonksesteenweg en de aan te leggen turborotonde krijgt bovendien een nieuw wegdek, veilige fietspaden en een milieuvriendelijk rioleringssysteem. De 'oude' Tildonksesteenweg wordt heraangelegd. Voor de toegang tot een toekomstige bedrijvenzone langs de Mechelsesteenweg legt AWV de 'nieuwe' Tildonksesteenweg aan, die als noordelijke tak op de turborotonde zal aansluiten. Volgens de huidige planning duren deze werken tot eind 2020.

Werken vanaf oktober 2019: aanleg turborotonde aan kruispunt Mechelsesteenweg met Omleiding

Volgens de huidige planning begint een aannemer met de eigenlijke herinrichtingswerken vanaf midden oktober. Het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N26) en de Omleiding wordt omgevormd tot een turborotonde.

De nieuwe turborotonde krijgt vijf takken: naast de noordelijke tak van de nieuwe Tildonksesteenweg en de twee takken voor het doorgaande verkeer op de as Leuven-Mechelen komt er een tak naar de Oude Mechelsesteenweg en een tak voor lokale bediening.

Communicatie en minderhindermaatregelen AWV

Omdat de Mechelsesteenweg en de Omleiding een belangrijke toegang naar Leuven vormen en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal AWV de nodige minderhindermaatregelen nemen tijdens de uitvoering van de werken:

  • Verkeer op de Mechelsesteenweg en de Omleiding zal steeds in de twee rijrichtingen mogelijk zijn. Er wordt een werfweg aangelegd tijdens de werken aan de turborotonde.
  • De percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar nodig en mogelijk bereikbaar gehouden worden met verhardingen.

Als u op de hoogte wilt blijven over de voortgang van dit project, schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief van het AWV via www.wegenenverkeer.be

kerk in herent hidden

woensdag 4 september 2019 16 u.