Herent, internationale ontmoetingsplek voor één dag

Van 18 juni tot 2 juli mochten we weer een Q’eqchi’-delegatie uit de zusterregio Nimlaha’kok, Guatemala ontvangen. Er stonden vele werkvergaderingen op de agenda, onder andere een regionaal ontmoetingsmoment met de VVSG en een werkvergadering binnen een Vlaams programma over de SDGs.

Niet alleen de gemeente Herent met haar partner Nimlaha?kok nam hieraan deel, ook de gemeenten Edegem en Brasschaat met hun respectieve partnersteden San Gerónimo in Perú en Tarija in Bolivia waren van de partij. Samen met CIMIC en Levuur (Vlaamse partners en experts in participatief management en interculturele dialoog) werd alles in goede banen geleid.

Alle actoren trokken voor vijf dagen naar een vormingscentrum in Vaalbeek en werkten er intensief samen aan de toekomst van de zusterbanden. De gezamenlijke duurzame ontwikkelingsdoelen werden uitgediept en belangrijke afspraken werden gemaakt.

Herent nam het initiatief om de metgezellen van Edegem en Brasschaat met hun tegenhangers uit Peru en Bolivia uit te nodigen. Zo werd vorm gegeven aan de rijke diversiteit van deze ontmoeting. De deelnemers toonden hun interesse in onze gemeente en in het werk dat Herent met de partners uit Guatemala uitvoert. En ze dankten ons ook voor dit welkom in onze gastvrije gemeente.

maandag 19 augustus 2019 11.24 u.