Herent, Hib-Hop (IGO) en Pilootproject leerlingenvervoer Leuven slaan de handen in elkaar

Het gemeentebestuur, kinderopvang Hib-Hop en het pilootproject leerlingenvervoer Leuven bundelen hun krachten om de busritten voor Herentse lagereschoolkinderen met een beperking korter te maken en extra diensten aan te bieden.

Het pilootproject van de Vlaamse Overheid in scholen voor buitengewoon onderwijs (BuSO) wil het leerlingenvervoer verbeteren. Kinderen moeten vooral kind kunnen zijn en zoveel mogelijk kansen krijgen om te spelen en te leren. Bij kinderen die (te) lang op de bus zitten, lukt dat vaak niet: ze moeten wachten, lang stilzitten, overstappen en de drukte op de bus zorgt voor veel stress.

De bussen stopten in het verleden op meer dan 50 verschillende plekken in onze gemeente, vaak op individuele thuisadressen. Sommige leerlingen waren bijna dagelijks drie uur onderweg naar hun school: anderhalf uur heen en nog eens anderhalf uur terug. De projectpartners hebben samen een oplossing gezocht. Wij willen zoveel mogelijk kinderen samenbrengen op 2 plaatsen in de gemeente om van daaruit samen de schoolbus te nemen naar Leuven.

Twee centrale opstapplaatsen
Er zijn twee centrale opstapplaatsen waar ongeveer 30 leerlingen opstappen: één aan de sporthal Ivo Van Damme en één aan GC De Wildeman. Daar zijn verschillende voorzieningen: parkeerplaats voor wagens en fietsen, een veilige opstapplaats voor de bus, ruimte om binnen te wachten, boekjes, (aangepaste) toiletten, een luiertafel, een waterkraantje…

Twee opvangplaatsen
Met het bijhorende speciale aanbod in Hib-Hop Overstraat en Hib-Hop Wildemanpark willen we die kinderen die ook voor- en naschoolse opvang nodig hebben, een fijne tijd geven. Een aantal praktische aanpassingen en extra personeelsondersteuning waarborgen de kwaliteit van de opvang. Er zijn nu 9 leerlingen met een beperking die gebruik maken van die inclusieve kinderopvang met een naadloze verbinding met de schoolbus.

Verschillende kinderen op één plek ophalen en terugbrengen verkort de busritten en geeft ouders meer ruimte om werk, gezin en de zorg voor een kind met een beperking te combineren.

Sinds 1 oktober is er in het pilootproject ook een mobiliteitscoach aan de slag. Die coach leert de sterkere leerlingen uit het Bijzonder Secundair Onderwijs (BuSO) om vanuit Herent zelfstandig de bus van De Lijn of de trein naar school te nemen. Zo verlichten we niet alleen de druk op de schoolbussen van het BuSO, maar werken we mee aan een duurzame oplossing: een jongere met een beperking die zich zelfstandig kan verplaatsen met de bus of de trein heeft een vaardigheid opgedaan voor het leven.

Zo willen we in onze gemeente graag ons steentje bijdragen tot een samenleving met meer inclusie.

Op 19 november is dit project op de Leuvense vervoersregioraad aan 31 andere gemeentebesturen uit de regio voorgesteld. Daarmee is de eerste stap gezet om dit idee ook op andere plaatsen in Vlaams Brabant te realiseren.

donderdag 21 november 2019 10.29 u.