Herent 2020-2025: infosessies meerjarenplan op 15 en 16 maart

Wilt u graag meer weten over de plannen van het lokale bestuur? Op zondag 15 en maandag 16 maart komt het bestuur in elke deelgemeente langs om op uw vragen te antwoorden.

Via deze link vindt u het meerjarenplan 2020-2025

Enkele hoofdlijnen

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven de komende zes jaar ongewijzigd. Deze aanslagvoeten bedragen respectievelijk 7,7% en 882 opcentiemen.

De zusterband met de Q’eqchi’ in Guatemala wordt versterkt. De gemeente compenseert de weggevallen federale subsidies volledig voor jaarlijks 50.000 euro.
GC De Wildeman wordt verder gemoderniseerd. De UiTpas, een spaarkaart voor wie deelneemt aan socio-culturele activiteiten, wordt ingevoerd vanaf 2020. De toekenning van een voordeeltarief wordt veel eenvoudiger. Het budget bedraagt 17.500 euro/6 jaar.
De Warot wordt omgevormd tot een multifunctionele ruimte met een warme keuken en een vast podium van 120 m² dat in drie delen opgedeeld kan worden. De bouwwerken beginnen in 2022. Het budget is 4.222.594 euro, waarvan 150.000 euro subsidies. Achter de beek naast de Warot wordt een volledig nieuwe en groene speelzone ingericht, de ‘Helse Heuvels’, met speelheuvels, speeltoestellen, een atrium, een uitkijkpaviljoen met dakterras en een verbindingsbrug met de Warotsite. Het budget bedraagt 450.000 euro. De bouw begint in 2020.
De Sint-Laurentius Kerk in Veltem wordt herbestemd en omgevormd tot een polyvalente zaal waar kleinere concerten kunnen plaatsvinden. De uitvoering staat gepland vanaf 2021. De kost wordt geraamd op 148.500 euro.
Op sportief gebied wil de gemeente zoveel mogelijk mensen stimuleren, begeleiden, ruimte bieden... voor een actieve, kwaliteitsvolle en levenslange sportbeoefening. Daarvoor is in de gemeente voldoende en aangepaste infrastructuur nodig. En dus investeert de gemeente in een bijkomend sport- en ontspanningscentrum. Het sportcentrum Bart Swings bestaat binnen uit drie eenheden en een gymhal en buiten uit een pumptrack, een skatezone en twee beachvolleybalterreinen. De bouw begint op 3 februari van dit jaar. Het budget bedraagt 7.353.844 euro. Op de site komt eveneens een zwembad. Dat heeft een beweegbare bodem zodat er zoveel mogelijk zwemmers kunnen zwemmen. De bouw is voor 2023 en wordt geraamd op 7.500.000 euro. Wie na het sporten graag nog even nablijft zal in de brasserie terecht kunnen voor een drankje of een warme of koude maaltijd. De kost bedraagt 130.000 euro.

Een sociale en warme gemeente: daarom wordt de werking van het Lokaal Dienstencentrum D’Ontmoeting verder uitgebouwd; we willen ook onderzoeken of plaatselijke antenneposten ingericht kunnen worden. Er wordt ook een Collectief-autonome Dagopvang (CADO) opgericht. Een CADO biedt overdag in een huiselijke sfeer opvang aan maximaal 10 ouderen en zorgbehoevenden. De gemeente trekt daarvoor de komende 6 jaar 165.000 euro uit.
De pastorie van Veltem wordt gerenoveerd en biedt plaats aan de voedselbank, die op termijn evolueert naar een sociale kruidenier. De totale renovatiekost bedraagt 350.000 euro. De uitvoering is voor 2021-2022.

Het gemeentelijke openbare domein wordt goed onderhouden. Het gebruik van alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden vereist een andere aanpak. In de looptijd van het meerjarenplan is daarvoor een bedrag van 1.574.651 euro ingeschreven.

Het budget voor het openhouden en onderhouden van trage wegen is 100.000 euro.

De nieuwe fietspaden in de Haachtstraat, aanliggend in de zone van 50 km/u en vrijliggend in de zone van 70 km/u, zijn 1,75 m breedt en krijgen poortjes bij snelheidsovergangen aan het begin van de bebouwing. De volledige toplaag van het wegdek wordt vernieuwd. Het totale budget is 3.479.888 euro, waarvan 842.370 euro subsidies.

Het Dorpsplein van Veltem wordt heringericht met een vernieuwd plein, een nieuwe straat en ontdubbelde riolering. Kostprijs: 1.240.000 euro.

De bestaande acties voor de bijenpopulatie worden voortgezet en geïntensifieerd. De gemeente wil een bijenvriendelijke omgeving creëren, in overleg met de inwoners en de betrokken verenigingen. Het budget bedraagt 330.000 euro.

De gemeente wil op een duurzame en efficiënte manier omspringen met haar energieverbruik en zet onverkort verder in op openbare ledverlichting, voor een jaarlijks bedrag van 100.000 euro. Het Brampad wordt uitgerust met dimbare ledverlichting. De kost daarvan wordt geraamd op 50.000 euro. Het comfort in GC De Wildeman wordt verhoogd door het gebouw nog energiezuiniger en moderner te maken. Daarvoor is in 2020 en 2021 een totaalbedrag van 805.826 euro ingeschreven.
Het huidige gemeentelijke patrimonium wordt uitgerust met zonnepanelen. Vanaf 2021 begroten we daarvoor jaarlijks 100.000 euro.

De gemeente bouwt de dienst lokale economie uit en werft daarvoor een medewerker aan. Die ondersteunt de lokale ondernemers, het toerisme en de landbouw en verzorgt de werking van markten en kermissen.

Betrokkenheid en participatie van de inwoners kunnen het wonen en leven in onze gemeente (nog) aangenamer maken. Zo kunnen wijken of buurten vanaf 2021 een gemeentelijke subsidie aanvragen voor concrete projecten die aantoonbaar bijdragen tot het samenleven. De gemeente trekt daarvoor jaarlijks 50.000 euro uit. Inwoners kunnen eveneens mee de inrichting van het openbare groen in de gemeente bepalen, bijvoorbeeld de invulling van het geboortebos, de stille tuin…

Het districtsterrein aan de Omleiding wordt in 2020 aangekocht om het gemeentelijke recyclagepark een nieuwe stek te geven die voldoet aan de huidige noden. Het totale budget bedraagt 1.400.000 euro. De verhuizing van het recyclagepark wordt grondig voorbereid en gerealiseerd vanaf 2024.


Zondag 15 en maandag 16 maart

Infosessies meerjarenplan lokaal bestuur

Wilt u graag meer weten over de plannen van het lokale bestuur? Op zondag 15 en maandag 16 maart komt het bestuur in elke deelgemeente langs om op uw vragen te antwoorden.

Zondag 15 maart:

  • 11 tot 13 uur: nieuwe Warotzaal, Warotstraat in Winksele;
  • 15 tot 17 uur: school Toverveld, Overstraat 60 in Veltem-Beisem.

Maandag 16 maart:

  • 15 tot 17 uur: kleine zaal parochie Delle (achter de kerk), Mechelsesteenweg in Winksele-Delle;
  • 19 tot 21 uur: LDC d’Ontmoeting, Mechelsesteenweg 485 in Herent.
dinsdag 14 januari 2020 14.42 u.