Heraanleg N26 Nieuwe Mechelsesteenweg tussen Herent en Ring Leuven

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de afgelopen maanden belangrijke knopen doorgehakt in het dossier van de fietspaden langs de Nieuwe Mechelsesteenweg.

De afgelopen maanden vonden er constructieve werkvergaderingen plaats met een aantal projectpartners, o.a. stad Leuven, gemeente Herent en Fietsersbond Herent. Fietsers en voetgangers zullen zich na de werken veiliger tussen Leuven en Herent kunnen verplaatsen. Het fiets-, auto- en ook het busverkeer worden beter van elkaar gescheiden, de kruispunten met verkeerslichten worden beter gespreid en de verkeerssituatie wordt overzichtelijker. Een eerste ruw voorontwerp is goedgekeurd. AWV zal dat ontwerp tegen half 2020 uitwerken tot een gedetailleerder ontwerp.

Op het voorlopige plan herkent u tunnels, een brug over de E314, een busbaan en een nieuwe aansluiting van de N26a op de N26, die de twee bestaande aansluitingen vervangt. Aan de ring rond Leuven komt ook een oversteekplaats die beveiligd wordt door verkeerslichten. Een oversteek ter hoogte van het Kareelveld wordt nog onderzocht.

Meer info via https://wegenenverkeer.be/projecten/studie-naar-herinrichting-mechelsesteenweg-n26-herent-leuven

vrijdag 23 augustus 2019 16.01 u.