Hemelwaterplan

De gemeente Herent is op een aantal locaties gevoelig voor wateroverlast en wil een doordacht en toekomstgericht hemelwaterbeleid voeren over zijn grondgebied. Het gebied is sterk hellend, er zijn lokaal hoge grondwaterstanden en de afvoercapaciteit van de bestaande riolering en waterlopen wordt zwaar belast. Een goed plan is dus nodig om de bestaande infrastructuur voor te bereiden op de toenemende neerslag en mogelijke uitbreidingen van het verharde oppervlak.