Hemels water in uw hemelwaterput?

Drinkwater is kostbaar en daarom is het zinvol om regenwater op te vangen en te hergebruiken. Bij de gemeente kunt u een subsidie krijgen voor het afkoppelen van regenwater van de riolering en het gebruik of het infiltreren van regenwater.

Regenwater kan perfect gebruikt worden voor het spoelen van het toilet, het wassen van kleren, om de planten mee water te geven, als poetswater, enzovoort.

Afkoppelen van regenwater van de riolering is verplicht bij nieuwbouw, maar niet bij bestaande woningen als de bouwvergunning dateert van vóór november 1999. De warme zomers van de laatste jaren hebben aangetoond dat waterschaarste ook iets van bij ons is en daarom stimuleert de gemeente zoveel mogelijk het hergebruik van regenwater en een gezonde waterhuishouding.

De gemeente geeft daartoe een subsidie voor het afkoppelen van regenwater van de riolering en het gebruik of het infiltreren van regenwater. Door regenwater te gebruiken, zorgt men ervoor dat de riolering echt dient voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en kan het waterverbruik per huishouden sterk teruggeschroefd worden. Infiltratie van het regenwater is dan weer goed om het grondwater op peil te houden, wat een gezondere bodem tot gevolg heeft.

De premiereglementen, de voorwaarden en het bedrag van de premies kunt u terugvinden op www.herent.be of door contact op te nemen met de milieudienst (duurzaamherent@herent.be).

donderdag 22 augustus 2019 10.23 u.