Hebt u schade geleden door regenval en stormwinden?

Bezorg de gemeente een schaderaming en foto's voor een eventuele erkenning als algemene ramp van de hevige stormwinden en regenval tussen 4 en 11 juni.

Voor een eventuele erkenning als algemene ramp van de hevige stormwinden en regenval tussen 4 en 11 juni 2019 roept de gemeente op ten laatste op 30 juli 2019 een schaderaming en foto's te bezorgen (Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, rampenschade@herent.be).

Bij schade¬†moet u in eerste instantie steeds uw brandverzekeraar¬†contacteren. Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) immers de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn.

Enkel in speciale gevallen kan men nog een beroep doen op het Vlaams Rampenfonds, namelijk voor goederen die geen eenvoudig risico zijn en voor goederen die in principe van verzekeringsdekking zijn uitgesloten. Die laatste zijn vooral van belang voor land- en bosbouw. Maar ze omvatten ook goederen die niet verzekerd zijn vanwege van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen).
Slechts in die speciale gevallen zal het Vlaams Rampenfonds de schade eventueel vergoeden en dat alleen als het schadefeit als een algemene natuurramp wordt erkend. Ook dan geldt er nog een franchise van 250 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.bestuurszaken.be/rampenfonds.

dinsdag 18 juni 2019 16.25 u.