Hakhoutbeheer

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en de autosnelwegen.

Dan verloopt de sapstroom trager en zijn de bomen minder kwetsbaar. Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve beheersvorm voor bomen en struiken. De bomen worden afgezaagd op tien- à twintigcentimeter boven de grond. Dit lijkt een drastische maatregel, maar hij is wel noodzakelijk om het veiligheidsrisico van zware afbrekende takken op de weg te vermijden. In het nieuwe groeiseizoen schieten de stronken van bomen en struiken gewoon opnieuw uit.

Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer in uw buurt plaatsvindt, leest u op wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer
Wie in de onmiddellijke omgeving woont waar hakhoutbeheer wordt toegepast, krijgen te zijner tijd een bewonersbrief van AWV in de bus. Die brief informeert over de praktische kant van de werkzaamheden, de timing, de exacte plaats en de mogelijke overlast.

woensdag 12 januari 2022 11.23 u.