Groeien dankzij de brede school

Gemotiveerd door het gemeentebestuur en onder begeleiding van Schoolmakers en de dienst vrije tijd werken de Herentse scholen gezamenlijk aan een nieuw traject. Samen willen zij de visie van een ‘brede school’ inbedden in de naschoolse opvang.

Een brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren, waaronder één of meer scholen, die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen scheppen voor alle kinderen en jongeren.

Een op kwaliteit bedachte brede schoolwerking heeft aandacht voor diversiteit, verbinding met de buurt en (maatschappelijke) participatie.

“Kinderen zich nog meer doen thuis voelen op school en ieders talent laten bloeien in een warme omgeving is echt een plus!”

Een impressie van de visie via onderstaand artikel:

Met de brede school breekt Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe de 4 muren van zijn school uit. “In het rusthuis, asiel- of zorgcentrum ontdekken mijn leerlingen waar ze goed in zijn, met welke doelgroep ze het liefste werken en vinden ze hun zelfvertrouwen terug”, vertelt leraar Kenneth Coppin. “Maar ook leraren ontdekken nieuw plezier in het lesgeven”, voegt bredeschoolcoördinator Aisling van Vliet toe.

Waarom moet elke school een brede school zijn?

Kenneth: “Als brede school werk je voor een les of project samen met verschillende sectoren uit de buurt. Op die manier vergroot je de leerkansen en motivatie van je leerlingen. Kinderen en jongeren vragen zélf om ‘in de echte wereld’ bij te leren En zo maken ze een betere studiekeuze.”

Hoe vindt een brede school partners?

Aisling: “Een school kan zelf het initiatief nemen om een brede school te zijn en een geschikte partner in de buurt zoeken. Of een gemeentebestuur neemt het initiatief om welzijns-, sport-, vrijetijds-, cultuurpartners en scholen samen te brengen.

Wat doet een brede school dat een gewone school niet kan?

Kenneth: “Onze brede school maakt van leerlingen actieve burgers. Onderzoek van de Vlaamse Scholierenkoepel toont aan dat jongeren niet weten hoe ze in een diverse samenleving kunnen samenleven. Na de aanslagen in Brussel waren mijn leerlingen helemaal in de war. Door mijn leerlingen in contact te brengen met kleuters, mensen met een beperking, asielzoekers … leren ze kritisch denken, een mening vormen, maar ook omgaan met weerstand en andere meningen.”

Dit is een artikel van Cherline De Maeght

donderdag 21 maart 2019 16.19 u.