Gratis vrijetijdsinfrastructuur voor Herentse verenigingen

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Om ademruimte te creëren en de heropstart van de werking te stimuleren, staat de vrijetijdsinfrastructuur volledig gratis ter beschikking van alle erkende niet-commerciële verenigingen tot einde augustus 2021.

Vele socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan of werden geconfronteerd met extra kosten. Zelfs al vielen ook een aantal uitgaven weg, toch kunnen onze verenigingen een duw in de rug zeker gebruiken.
 
Om ademruimte te creëren en de heropstart van de werking te stimuleren, stelt de gemeente Herent haar vrijetijdsinfrastructuur volledig gratis ter beschikking van alle erkende niet-commerciële verenigingen. Het gebruik vanaf het begin van de corona-crisis tot en met eind augustus 2021 zal niet aangerekend worden.
 
Deze financiële vrijstelling maakt deel uit van een heel pakket aan steunmaatregelen dat nog wordt afgetoetst bij de adviesraden jeugd, sport en cultuur.
In oktober wordt het geheel dan naar de gemeenteraad gebracht ter goedkeuring.

Dankzij het extra coronanoodfonds van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt Herent een budget van 227.387,41 euro om de lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te ondersteunen.
Eerder al werd daarmee het project Hangar3020 op poten gezet: een volledig coronaveilige theaterzaal die plaats biedt aan 200 personen en die gratis kan geboekt worden door Herentse verenigingen voor hun concerten, optredens, lezingen of toneel.

Alle info over vrijetijdsinfrastructuur vindt u hier.

vrijdag 25 september 2020 11.39 u.