Gras maaien

Inwoners vragen ons wel eens of in onze gemeente gras gemaaid mag worden op zondag en wettelijke feestdagen. En ja, dat mag, maar wel uitsluitend tussen 10 en 12 uur.

Het maaien van gras wordt geregeld in artikel 87 van de 'Algemene bestuurlijke politieverordening' die in voege is getreden op 1 januari 2016 (zie www.herent.be).

"Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 21 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen is enkel het gebruik van grasmaaiers toegestaan tussen 10 en 12 uur.
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden."

We raden natuurlijk wel aan om zoveel mogelijk rekening te houden met de buren. Zo is het natuurlijk niet fijn om een tuinfeestje te organiseren terwijl uw buurman beslist diezelfde dag het gras te maaien. Vooraf communiceren en elkaar op de hoogte houden kan dus heel wat misverstanden en frustraties vermijden. Uw buren uitnodigen is waarschijnlijk nog de beste garantie op een gezellig tuinfeest!

donderdag 21 maart 2019 14.09 u.