Gooi geen vochtige doekjes en afval in de riool

Recent stelde Aquafin in Herent een probleem vast in de riolering. De pompen die voor het transport van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie zorgen, bleken geblokkeerd door een grote hoeveelheid vochtige doekjes en ander afval.

De technisch medewerkers moeten regelmatig ook voorwerpen zoals sokken, stoffen doeken... uit de pompinstallaties verwijderen.

Vast afval (zoals vochtige doekjes en sokken) hoort niet thuis in de riool. Door die producten stapelt het afvalwater zich in de riolering op en bestaat de kans op wateroverlast. Bovendien kan het afvalwater dat normaal naar de zuiveringsinstallatie wordt verpompt, zo onnodig overlopen in waterlopen of grachten en die vervuilen.

Om dat probleem in de toekomst te vermijden, vraagt Aquafin om geen vochtige reinigingsdoekjes en andere vaste materialen in het toilet meer door te spoelen. Ze horen, net als alle ander vast afval, thuis in de vuilnisbak. Wij rekenen alvast op uw hulp en danken u voor uw medewerking.

maandag 12 augustus 2019 15.46 u.