Goedgekeurd raadsbesluit voorlopige afsluiting rekening 2017 hulpverleningszone Oost-Vlaams Brabant

Artikel 90 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid bepaalt dat de begrotingen en rekeningen worden neergelegd op de zetel van de zone en op het gemeentehuis van elke gemeente die deel uitmaakt van de zone. Op de mogelijkheid tot inzage wordt gewezen door middel van aanplakbiljetten, of vermelding op de website van de gemeente, die worden aangebracht binnen een maand nadat de begrotingen en rekeningen door de raad zijn aangenomen. 

De voorlopige afsluiting van de rekening 2017 werd door de zoneraad goedgekeurd in zitting van 22 augustus 2018.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.