Goedgekeurd raadsbesluit (zitting van 25 oktober 2023) begroting van 2023 van Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant

Artikel 90 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid bepaalt dat de begrotingen en rekeningen worden neergelegd op de zetel van de zone en op het gemeentehuis van elke gemeente die deel uitmaakt van de zone, waar iedereen er altijd ter plaatse kennis van kan nemen. Op die mogelijkheid tot inzage wordt gewezen door bekendmaking op de website van de zone: https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be/