Gids voor een veilige heropstart van de horeca

Vanaf 8 juni 2020 mag de horeca weer openen, mits het volgen van een veiligheidsprotocol zoals bepaald door de Nationale Veiligheidsraad. Deze sectorspecifieke maatregelen zijn er om de gezondheid van uzelf, uw personeel en uw gasten te beschermen. Gelukkig zijn de meeste coronamaatregelen ons ondertussen wel bekend: handen ontsmetten, anderhalve meter afstand houden en eigen werkmateriaal gebruiken.

Gids voor een veilige heropstart van de horeca

De gids van de FOD Economie bevat de preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurateurs/café-uitbaters, hun personeel en hun klanten.

Hoe gaan we te werk?

  • Gelieve de opgelegde maatregelen met gezond verstand en strikt toe te passen. (zie informatiefolder ERMG als bijlage).
  • Wij vragen iedere horecazaak om een werkwijze opstellen. U kunt daarvoor het ‘covid 19 horecaplan’ (zie onderstaand als bijlage) gebruiken.
  • Hou dat plan met de werkwijze beschikbaar in uw zaak om voor te leggen bij een controle.

Met dank voor de geleverde inspanningen en uw bereidwillige medewerking, samen en met respect voor elkaar komen we deze moeilijke periode door!