Gezinszorg: ondersteuning nodig bij huishoudelijke taken?

Gezinnen of alleenstaanden die vanwege geestelijke en/of lichamelijke moeilijkheden of door bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen een beroep doen op de dienst gezinszorg. 

Wat bieden we aan

De verzorgenden bieden ondersteuning in het huishouden door te helpen bij volgende taken:

  • persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorgen...);
  • hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, boodschappen doen...);
  • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners...);
  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Kostprijs

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.

Meer info: bel naar 016 85 30 20, mail naar thuiszorg@sociaalhuisherent.be of vul het aanvraagformulier in op www.herent.be/gezinszorg.

maandag 29 juni 2020 19.03 u.