Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

De verzorgenden van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg bieden ondersteuning in het huishouden door te helpen bij volgende taken:

  • persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorgen ...);
  • hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, boodschappen doen ...);
  • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners ...);
  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Voor wie

Gezinnen of alleenstaanden die vanwege geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp zijn afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.