Gezinszorg

De verzorgenden van de dienst gezinszorg bieden ondersteuning in het huishouden door te helpen bij volgende taken:

  • persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorgen...);
  • hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, boodschappen doen...);
  • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners...);
  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Voor wie

Gezinnen of alleenstaanden die vanwege geestelijke en/of lichamelijke moeilijkheden of omwille van bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp zijn afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Hoe gaan we te werk?

Maak telefonisch een afspraak

Kostprijs

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.

Meer info