Attest van gezinssamenstelling

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfdeĀ gezin.

Voorwaarden

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Hoe gaan we te werk?

U vraagt het attest van gezinssamenstelling eenvoudig aan via de knop bovenaan deze pagina die u naar het thuisloket brengt.

U bent ook steeds welkom in De Kouter tijdens de openingsuren.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Wie niet in een Belgische gemeente is ingeschreven, vraagt het document aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar hij verblijft.

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart.