Attest van gezinssamenstelling

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfdeĀ gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jezelf (enkel voor je eigen gezin)
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of een kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe gaan we te werk?

Je vraagt het attest van gezinssamenstelling eenvoudig aan via de knop bovenaan deze pagina die je naar het thuisloket brengt.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wie niet in een Belgische gemeente is ingeschreven, vraagt het document aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar hij verblijft.

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart.