Gezinshereniging niet-EU-onderdaan met een niet-EU-onderdaan

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Indien de aanvraag ingediend is bij de ambassade, neemt u volgende documenten mee:

Indien de aanvraag is ingediend in België, neemt u volgende documenten mee:

  • paspoort;
  • 3 recente pasfoto's;
  • ingevuld inlichtingenblad;
  • betalingsbewijs administratieve bijdrage;
  • nodige bewijsstukken afhankelijk van het type gezinshereniging.