Gezinshereniging EU-onderdaan met een niet-EU-onderdaan

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

  • paspoort;
  • 3 recente pasfoto's;
  • ingevuld inlichtingenblad;
  • voor de echtgenoten: huwelijksakte met legalisatie of apostille;
  • voor kinderen jonger dan 21 jaar: geboorteakte met legalisatie of apostille, toestemming van de afwezige ouder;
  • voor kinderen ouder dan 21 jaar: geboorteakte met legalisatie of apostille, attest van onvermogen uit het land van herkomst, bewijzen financiële steun in het verleden.