Gezinshereniging Belg met EU-onderdaan

Hoe gaan we te werk?

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Om een gezinshereniging Belg met een EU-onderdaan aan te vragen, neemt u volgende documenten mee:

  • een geldig paspoort of identiteitskaart;
  • betalingsbewijs administratieve bijdrage;
  • 3 pasfoto's (pasfotocabine aanwezig in De Kouter);
  • ingevuld inlichtingenblad;
  • voor echtgenoten of partner: huwelijksakte of bewijs partnerschap;
  • voor minderjarige kinderen: geboorteakte en eventueel toestemming afwezige ouder;
  • voor meerderjarige kinderen: geboorteakte, attest van onvermogen vanuit het land van herkomst.