Gewijzigde verkeerssituatie Haachtstraat

Op 4 mei zijn snelheidsremmers geplaatst in de zone 30 in de Haachtstraat in het centrum van Veltem.

Daarmee willen we de bestuurders aanmoedigen om zich te houden aan de maximale toegelaten snelheid van 30 km/u. We willen er ook voor zorgen dat er meer aandacht is voor de voorrang van rechts. Fietsers moeten niet rond de wegversmalling heen rijden, maar kunnen gemakkelijk rechts van de versmalling blijven rijden. Andere voertuigen moeten de versmalling links voorbijrijden.

Het is een tijdelijke opstelling die na evaluatie wordt omgevormd naar een definitieve situatie met aanpassingen waar nodig.

donderdag 7 mei 2020 11.19 u.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.