Geveltuin aanleggen, eenmalige premie

Meer groen in de gemeente, dat kan nu ook met de aanleg van een geveltuin langs de stoep.

De aanleg van een geveltuin heeft talrijke voordelen. Tegeltuinen doorbreken de eentonigheid van het straatbeeld, geven kleur en dragen zo bij tot een aangenamere en mooiere leefomgeving. Bovendien voelen vogels, bijen en andere nuttige insecten zich thuis in dit gevelgroen, waardoor de biodiversiteit in de bebouwde omgeving verhoogt. Ook zorgt een groene gevel voor minder opwarming van de woonomgeving in een warme periode. Groene gevels milderen de klimaatopwarming, maar ook de effecten van wind, zorgen voor meer zuurstof in de omgeving en vangen fijn stof op.

Tegeltuinen worden aangelegd ofwel door een tegel langs de gevel weg te nemen uit het voetpad en hier vaste planten te planten, ofwel door een vaste bak met planten te plaatsen op de stoep tegen de gevel. Het mooiste resultaat wordt behaald met klimplanten.

Hoe gaan we te werk?

Je mag op openbaar domein een geveltuin alleen aanleggen met een vergunning van het college van burgemeester en schepenen. De vergunning wordt verleend na onderzoek ter plaatse van de aanvraag, als daaruit blijkt dat de aanleg van de geveltuin de vrije doorgang niet in het gedrang brengt.

Voor de aanleg krijg je een eenmalige premie van 25 euro.