Getroffenen overstromingen kunnen terecht bij CAW voor hulp

Ons land werd geteisterd door ongeziene wateroverlast. De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Getroffenen kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW.

U kunt contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door professionele hulpverleners.

De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht.

Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak zoeken, kunnen terecht op Overstromingen juli 2021 | Slachtofferzorg.

Info en contact voor hulpvragen www.caw.be of 0800 13 500.

donderdag 22 juli 2021 11.41 u.