Gemeenteraad en OCMW-raad vanaf 2019

Op 1 januari 2019 is het nieuwe decreet voor het lokale bestuur in werking getreden met onder andere de integratie van de gemeente en het OCMW.

De gemeente- en OCMW-raad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad vergadert elke tweede dinsdag van de maand, uitgezonderd in de zomer. De vergadering begint om 20 uur en vindt plaats in de raadzaal van De Kouter. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond. Voor het publiek is er een toelichtingsnota ter beschikking.

Het is de voorzitter of zijn vervanger die de vergadering opent en sluit en instaat voor de orde in de raadzaal. De raad kan slechts geldig vergaderen als de meerderheid van de leden aanwezig is.

Van alle besluiten maakt de algemeen directeur een lijst; van de raadsvergadering een verslag. U kunt de lijsten en goedgekeurde verslagen raadplegen op de site.

U kunt een klacht tegen een besluit indienen bij de toezichthoudende overheid. Ga daarvoor naar de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De gemeenteraad wordt voorbereid in openbare commissies.

Na de gemeenteraad volgt het vragenuurtje voor de inwoners.

Samenstelling