Gemeentelijke zwerfvuilactie van 16 tot 31 maart

Een veilige, schone en leefbare woon-, werk- en schoolomgeving willen we allemaal. Zwerfvuil blijft echter een hardnekkig probleem. Daarom organiseert de gemeente een jaarlijkse opruimactie om een duidelijk signaal te geven dat zwerfvuil niet kan.

Vorig jaar deden 227 vrijwilligers mee aan de actie… Helpt u mee om in 2019 de kaap van 300 te halen? U kunt helpen met het opruimen van zwerfvuil dat in onze bermen, parken, perken, langs straten en op de pleinen ligt. Alleen of met enkele buren, uw sportvereniging, met vrienden…

Stuur een mailtje naar duurzaamherent@herent.be, meld u aan het onthaal van De Kouter of telefoneer 016 85 30 20 en laat ons het aantal deelnemers (volwassenen en kinderen) en uw adres, telefoon en e-mail weten, en ook wanneer en welke omgeving u wilt opruimen.

De gemeente stelt materiaal zoals grijpers, handschoenen, fluovestjes, zwerfvuilzakken ter beschikking om het zwerfvuil op te ruimen.

Ook het gemeentepersoneel draagt zijn steentje bij en zal op maandag 18 maart in de namiddag om en rond De Kouter zwerfvuil ruimen.

Mooimakers gezocht!
Er zijn al 30 enthousiaste mooimakers actief in onze gemeente. Mooimakers zijn vrijwilligers die het hele jaar door zwerfvuil ruimen in hun buurt.

Ben u ook geïnteresseerd? Laat gerust iets weten via duurzaamherent@herent.be. De milieudienst zorgt voor het nodige materiaal. Alvast van harte opruimdank.

maandag 18 februari 2019 10.59 u.