Gemeentelijke woon- en milieupremies

De gemeente wil de inwoners extra ondersteunen met een aantal premies:

Aanpassingspremie

  • De gemeente geeft een aanvullende premie bovenop de premie van de provincie Vlaams-Brabant. De premie bedraagt 50% van de premie van de provincie met een maximum van 500 euro. U voegt een verklaring bij uw aanvraag voor de premie van de provincie en de provincie geeft dit automatisch door aan de gemeente.

Isolatiepremies

Waterpremies

Milieupremies

Lees ook