Gemeentelijke woon- en milieupremies

De gemeente wil de inwoners extra ondersteunen met een aantal premies:

Aanpassingspremie

  • De gemeente geeft een aanvullende premie bovenop de premie van de provincie Vlaams-Brabant. De premie bedraagt 50% van de premie van de provincie met een maximum van 500 euro. U voegt een verklaring bij uw aanvraag voor de premie van de provincie en de provincie geeft dit automatisch door aan de gemeente. Lees meer in de toelichtingsnota op www.vlaamsbrabant.be

Isolatiepremies

Waterpremies