Gemeentelijke woon- en milieupremies

De gemeente wil de inwoners extra ondersteunen met een aantal premies:

Aanpassingspremie

  • De gemeente geeft een aanvullende premie bovenop de premie van de provincie Vlaams-Brabant. De premie bedraagt 50% van de premie van de provincie met een maximum van 500 euro. U voegt een verklaring bij uw aanvraag voor de premie van de provincie en de provincie geeft dit automatisch door aan de gemeente. Lees meer in de toelichtingsnota op www.vlaamsbrabant.be

Isolatiepremies

Waterpremies

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.