Gemeentecharter drinKraantjeswater

De gemeente wil de inwoners sensibiliseren om te kiezen voor gezonde én milieuvriendelijke drinkgewoonten.