Gemeente sproeit met gezuiverd afvalwater van Aquafin

Vanaf dinsdag 7 augustus tussen 6 en 8 uur 's ochtends besproeit de gemeentelijke technische dienst openbaar groen met gezuiverd afvalwater.

Dat gezuiverde huishoudelijke afvalwater (effluentwater) wordt tegen een vergoeding opgehaald bij Aquafin. Het is geen drinkwater, maar het kan bij grote droogte wel dienen om plantsoenen te besproeien, akkers te irrigeren … Groenten en fruit mogen niet rechtstreeks worden besproeid. Men kan er niet mee koken of er zich mee wassen.
Zo krijgt gezuiverd afvalwater dat anders in beken en rivieren wordt geloosd, als sproeiwater voor openbaar domein toch een zinvolle bestemming; en onze plantsoenen een deugddoende opkikker...

maandag 6 augustus 2018 14 u.