Gemeente pakt leegstand aan

De gemeente wil langdurige leegstand aanpakken en eigenaars van leegstaande woningen aanzetten tot actie. Regelmatig gaan er ‘leegstandsaktes’ naar de eigenaars. We geven daar graag wat toelichting bij.

Wanneer wordt een woning als leegstaand aanschouwd?
Er is sprake van leegstand als een pand niet voor minimum 50% gebruikt wordt volgens zijn functie. Een woning moet dus iemands hoofdverblijfplaats zijn. Die functie wordt afgeleid uit de vergunning en niet uit de feitelijke toestand. Zo staat een gebouw dat vergund is als eengezinswoning, maar (onterecht) gebruikt wordt als kantoorruimte dus ook leeg.

Komt een leegstaande woning dan vanzelf op het leegstandsregister?
Neen, aan elke inventarisatie gaan heel wat stappen vooraf. Eerst wordt nagegaan of er gedurende minimum 12 maanden sprake is van leegstand. De inventarisbeheerder stelt de toestand ter plaatse vast. Verder zijn er nog heel wat elementen die er op wijzen dat een pand leeg staat: als er geen inschrijving in het bevolkingsregister is, als er geen aansluitingen op nutsvoorzieningen zijn enz.
Als er voldoende indicaties zijn dat de woning leegstaat, stuurt de leegstandsbeheerder een leegstandsakte op. De eigenaar krijgt dan nog 30 dagen de kans om beroep aan te tekenen tegen de vaststelling en te bewijzen dat de woning toch niet leeg staat. Doet men dat niet of wordt het beroep afgewezen, dan wordt de woning opgenomen in de gemeentelijke inventaris. Pas als het pand 1 jaar op de leegstandsinventaris staat, heft de gemeente de leegstandsbelasting.

Moet er voor elke leegstaande woning ook leegstandsbelasting worden betaald?
Neen. Het gemeentelijke leegstandsregister is een middel om woningen weer bewoond te krijgen. Zo wordt verkrotting tegengegaan en verbetert de globale woningkwaliteit. Het is dus niet de bedoeling om zoveel mogelijk leegstandsheffing te innen. Om eigenaars te stimuleren om iets te doen met hun panden zijn er heel wat vrijstellingen. Zo kunt u vrijgesteld worden van leegstandsheffing als u verbouwt en renoveert. Personen die in een zorginstelling verblijven, kunnen ook tijdelijk worden vrijgesteld. Meer info vindt u in het gemeentelijke heffingsreglement.

Vanaf wanneer is er een leegstandsbelasting verschuldigd en hoeveel bedraagt die?
Er is pas een belasting verschuldigd na 12 maanden opname op de leegstandsinventaris. Het beginbedrag is 1500 euro, dat stijgt gedurende de tweede en derde termijn van 12 maanden naar respectievelijk 1700 euro en 900 euro. Voor elke volgende termijn 1900 euro geheven.

Wordt een woning waarvoor vrijstelling is verkregen ook geschrapt uit het leegstandsregister?
Neen. Het pand wordt niet gebruikt volgens zijn functie en dus blijft de opname onveranderd. Een woning moet 6 maanden onafgebroken worden bewoond om geschrapt te worden. De schrapping wordt wel met terugwerkende kracht uitgevoerd met ingang van de datum van ingebruikname.

Hebt u nog meer vragen over leegstand? Aarzel dan niet om de leegstandbeheerder te contacteren. hij staat u met raad en daad bij en kan u helpen bij het opstellen van een renovatiedossier, de aanvraag van uw vrijstelling en alle andere leegstandsvragen.

U vindt het leegstandsreglement en meer uitleg over leegstand op www.herent.be
Contact: Leegstandsbeheerder David Oyen, 0496 535 002.

donderdag 18 januari 2018 9.14 u.