Gemeente onderzoekt ruimtebehoefte van Herentse bedrijven

De gemeente verzamelt informatie voor de invulling van het bedrijventerrein aan de Omleiding – Tildonksesteenweg. Herentse bedrijven die nood hebben aan ruimte kunnen de vragenlijst invullen.

Vul de ruimtebehoeftepeiling online in

De gemeente Herent verzamelt informatie voor het opstellen van een gebiedsgerichte visie voor de invulling van het bedrijventerrein op de site aan de Omleiding – Tildonksesteenweg. In de vragenlijst wordt o.a. gepeild naar het type bedrijfsactiviteit, de ruimtebehoefte, gewenste typologie van het bedrijfsgebouw… Daardoor verkrijgt de gemeente inzicht in het ruimtegebruik en/of de eventuele ruimtebehoefte van de Herentse bedrijven en kan ze bij nieuwe ontwikkelingen hierop inspelen.

Voor wie

Herentse bedrijven die dringende of toekomstige nood hebben aan ruimte of willen herlokaliseren en personen die een bedrijf willen beginnen worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Hoe gaan we te werk?

Geïnteresseerde bedrijven kunnen de vragenlijst invullen tot en met 30 april 2018 (zie bovenstaande invulknop).
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Kirsten Bal (Interleuven) – 016 28 42 06, kirsten.bal@interleuven.be.

U vindt het formulier 'Ruimtebehoefte van Herentse bedrijven, onderzoek met invulformulier' ook in het thuisloket op de site.

maandag 16 april 2018 8.30 u.