Gemeente Herent trekt lessen uit de periodes van droogte

Door klimaatverandering moeten we vaker met periodes van droogte en hittestress rekening houden. Water is een kostbaar goed en er zuinig mee omgaan is meer dan ooit de boodschap.

In Herent proberen we onze inwoners te stimuleren om slim om te gaan met water

Het afkoppelen van regenwater van de riolering is verplicht bij nieuwbouw, maar was dat niet bij woningen met een bouwvergunning van vóór november 1999. De gemeente voorziet in dat geval wel in een subsidie voor het afkoppelen van regenwater van de riolering en voor hergebruik of infiltratie ervan. Door het regenwater uit de riolering te halen, zorgt men ervoor dat de riolering echt dient voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater. De voorwaarden voor het verkrijgen voor die subsidie vindt u op www.herent.be/afkoppeling

De installatie van een regenwaterput of infiltratievoorziening zijn eveneens interessante maatregelen die u zelf kan treffen! Maak hierbij zeker gebruik van de subsidie die de gemeente Herent hiervoor geeft aan inwoners (meer info op de gemeentelijke website). Het water dat u verzamelt kunt u gebruiken voor het toilet, de wasmachine of in de tuin. Zorg voor een voldoende grote put, zodat u een goede buffer hebt tijdens lange periodes van droogte.

Is een regenwaterput installeren te ingrijpend? Kies dan voor een regenton als alternatief

De gemeente Herent ondersteunt de groepsaankoop regenwatertonnen die georganiseerd wordt door een werkgroep van inwoners uit 11 gemeenten. Hiermee bieden ze een laagdrempelige oplossing voor het opvangen en hergebruiken van regenwater. U kunt alle info over de leverancier, de producten, tarieven en het digitale bestelformulier vinden op deze website: www.interleuven.be/regenwatertonnen.

Opgelet:

Afhankelijk van de locatie waar u de regenwaterton plaatst geldt mogelijk een vergunningsplicht (omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen). Informeer u bij de dienst stedenbouw (stedenbouw@herent.be) indien u hierover verdere vragen zou hebben.

Indien u verder nog vragen zou hebben over de verschillende maatregelen die hierboven worden aangehaald kunt u steeds contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst via 016 85 30 20 of milieu@herent.be.

maandag 17 mei 2021 14.12 u.