Gemeente- en OCMW-raad 19 januari 2021 via livestream, link

U kunt de gemeenteraadszitting van dinsdag 19 januari vanaf 19.30 uur digitaal volgen. U kunt alvast de agenda en meer informatie raadplegen op de website. Klik op 'Meer info' voor de link naar de livestream van 19 januari.

Agenda's en de voorstellen van beslissing

U vindt hier de agenda's en de voorstellen van beslissing van de gemeente- en OCMW-raad van 19 januari 2021.

Livestream

Dinsdag 19 januari, de gemeenteraad begint om 19.30 uur: 

  • open voor de vergadering begint, de link naar de livestream

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc1NTRjMGYtZDAzZC00ZTUwLThlZDktNTgxZmU4MWRmOTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6cacec1-8fe1-4ab5-ab4a-09fd075fe979%22%2c%22Oid%22%3a%22fea1367a-a067-4e86-9e6e-0ec8feac6650%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

  • U opent de webversie: klik op anoniem deelnemen. U hoeft het systeem niet te installeren.
zaterdag 16 januari 2021 15.30 u.