Geluidstest van sirenenetwerk, crisiscentrum

Op de eerste donderdag van elk trimester, tussen 11.45 en 13.15 uur, voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk.

Dat netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites vormt één van de kanalen van de overheid om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten de juiste reflexen aan te nemen: naar binnen gaan en de aanbevelingen opvolgen.

In Herent staan geen elektronische sirenes opgesteld, maar het zou kunnen dat geluid van elders wordt waargenomen.

Hoe gaan we te werk?

  • Op het ogenblik van de test genereert elke sirene een alarmsignaal. Dat is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap 'Proefsignaal'.
  • De resultaten van de test worden in de loop van de dag meegedeeld op de website van het Crisiscentrum: www.crisiscentrum.be.
  • Naar aanleiding van de testen kunt u uw opmerkingen laten weten op: alerte@ibz.fgov.be.

Meer info

  • Alle nuttige informatie over de alarmkanalen vindt u terug op www.crisiscentrum.be.
  • Alle nuttige informatie over de voorafgaande informatie betreffende de risico’s en de juiste gedragingen vindt u terug op www.risico-info.be.
  • Voor bijkomende informatie over de geluidstesten kunt u terecht op het gratis nummer 0800 94 113, dat beschikbaar wordt gesteld tijdens de testen.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.