Geluidshinder bij werken Fluxys Winksele

Van 24 tot 28 juni; van 15 tot 19 juli en van 22 tot 26 juli wordt gewerkt aan het compressiestation in Winksele. Dat kan geluidshinder veroorzaken voor de omwonenden van het station. Fluxys probeert de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.

De omwonenden van het station worden daarover per brief geïnformeerd.
Fluxys neemt de nodige maatregelen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.

vrijdag 14 juni 2019 10.29 u.