Geldigheid rijbewijzen verlengd

Naar aanleiding van de coronacrisis is beslist de geldigheidsdatum van verschillende documenten in verband met het rijden te verlengen.

Volgende documenten, die hun geldigheid verliezen na 15 maart 2020, worden verlengd t/m 30 september 2020:

  • het Belgisch rijbewijs,
  • het Belgisch voorlopig rijbewijs,
  • de rijgeschiktheidsattesten,
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën,
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken.

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

Dat is geregeld bij Koninklijk Besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs, naar aanleiding van de COVID-19-crisis.

maandag 27 april 2020 20.04 u.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.