Geldigheid rijbewijzen verlengd

Naar aanleiding van de coronacrisis is beslist de geldigheidsdatum van verschillende documenten in verband met het rijden te verlengen.

De meeste instanties, waaronder de regionale examencentra, de centra voor medische en psychologische herstelonderzoeken en bepaalde gemeentelijke diensten die instaan voor het verkrijgen en hernieuwen van een rijbewijs of voorlopig rijbewijs, moesten vanaf het begin van de coronaviruscrisis hun deuren sluiten. Deze situatie heeft het sommige burgers onmogelijk gemaakt de nodige stappen te zetten om hun definitief rijbewijs te halen of hun rijbewijs te hernieuwen.

De Europese verordening 2020/698 voorziet dat de rijbewijzen waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020 automatisch vanaf hun einddatum met 7 maanden worden verlengd en dit voor de gehele Europese Unie. Doordat deze verlenging automatisch is, moet de hernieuwing van het document niet worden aangevraagd.

De Europese verordening 2020/698 voorziet ook dat de bewijzen van vakbekwaamheid (code 95), vermeld op de rijbewijzen of de kwalificatiekaarten, waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020, automatisch vanaf de vermelde einddatum worden verlengd met 7 maanden en dit voor de gehele Europese Unie. Deze verlenging is eveneens automatisch.

Daarnaast voorziet het Koninklijk Besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs, naar aanleiding van de COVID-19-crisis, dat de voorlopige rijbewijzen, die hun geldigheid verliezen na 15 maart 2020, verlengd worden t.e.m. 30 september (31 december 2020 zodra nieuw KB in werking treedt):

Tevens worden volgende documenten, die hun geldigheid verliezen na 15 maart 2020, verlengd worden t/m 30 september 2020:

  • de rijgeschiktheidsattesten
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën.
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken
  • het bezoldigd vervoer

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

De volgende maatregelen zijn ook van toepassing

  • De op het rijbewijs voor groep C en/of groep D vermelde code 95 die na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020 verstrijkt, wordt verlengd met 7 maanden voor de hele Europese Unie.
  • De geldigheidsduur van groep 2 (categorieën C, C1, C+E, C1+E en D, D1, D+E en D1+E) en van de niet-permanente categorieën van groep 1 die na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd met 7 maanden voor de hele Europese Unie.
  • Europese rijbewijzen, waarvan de geldigheid na 31 januari 2020 maar vóór 1 september 2020 verstrijkt worden verlengd met 7 maanden voor de hele Europese Unie. De bestuurder mag, zonder het rijbewijs om te moeten wisselen, blijven rijden met dit rijbewijs.
  • Als de aanvraag voor een (voorlopig) rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 t/m 30 september 2020, dan wordt de geldigheid van die aanvraag automatisch verlengd t/m 30 september 2020.
  • Rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan 3 maanden verstreken.

In de praktijk

De politie is op de hoogte van deze maatregelen. De (voorlopige) rijbewijzen blijven geldig en moeten niet door een nieuw document worden vervangen.
Als de geldigheid van het rijbewijs, van een categorie met beperkte geldigheidsduur of van code 95 verstreken is vóór 1 februari 2020 (voor een voorlopig rijbewijs, vóór 16 maart 2020), dan gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet de burger zich in regel stellen alvorens hij reglementair kan rijden.

dinsdag 7 juli 2020 12 u.
Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Om uw en onze contacten te beperken vragen we uw bezoek aan De Kouter uit te stellen als dat kan en het thuisloket te gebruiken. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.